Infografika

Nakład: średnio 50 000 egzemplarzy

Średnia liczna czytelników: 144 400

„top agrar Polska” od ponad 24 lat niezmiennie stanowi przykład starannie zredagowanej, niezależnej i rzetelnej prasy rolniczej, wysoko cenionej przez rolników i środowisko rolne. „top agrar Polska” jest najlepiej ocenianym (67% najwyższych ocen) przez czytelników tytułem spośród wszystkich periodyków rolniczych w kraju, który zauważają jego wysoką przydatność praktyczną w prowadzeniu gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnego (dane TNS Polska, 2014).

Mapka
Wykresy