Infografika

Nakład: średnio 44 900 egzemplarzy

Średnia liczba czytelników: 150 000

„top agrar Polska” od ponad 24 lat niezmiennie stanowi przykład starannie zredagowanej, niezależnej i rzetelnej prasy rolniczej, wysoko cenionej przez rolników i środowisko rolne. „top agrar Polska” jest najlepiej ocenianym (67% najwyższych ocen) przez czytelników tytułem spośród wszystkich periodyków rolniczych w kraju, którzy zauważają jego wysoką przydatność praktyczną w prowadzeniu gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnego.

STRUKTURA TERYTORIALNA NASZYCH PRENUMERATORÓW wg ZKDP 2018 *4,99% eksport i nieustalone

Mapka zasięgu