Wydania tematyczne – miejsce na Twoją reklamę

Ziemniaki – Odmiany, Agrotechnika, Ochrona

Tematy

• Prognozy rynkowe – organizacja rynku i potencjał jego wzrostu – perspektywy;
• Opłacalność uprawy bardzo wczesnych ziemniaków pod agrowłókniną;
• Współrzędne, doglebowe nawożenie ziemniaków;
• Jaka forma azotu najlepsza pod ziemniaki?;
• Strategia nawożenia dolistnego ziemniaków;
• Jak długo chroni zaprawa?;
• Strategia wczesnego i wtórnego odchwaszczania ziemniaków;
• Jak dobrze podkiełkować ziemniaki? 9. W co warto doposażyć sadzarkę?

 
ROK WYDANIA 2020
NAKŁAD 5 000 egz.
OBJĘTOŚĆ 52 str.
FORMAT

A4

KONTAKT tel. 501 385 336, m.wojciechowska@topagrar.com.pl

Bydło mięsne

Tematy

1. Aktualności branżowe
2. Rynek wołowiny
- aktualne ceny bydła i prognozy - opinie przedstawicieli branży
3. Wołowina wprost z gospodarstwa
- Rolniczy Handel Detaliczny mięsa wołowego - gdzie ubijać zwierzęta?
4. Jak bilansować nawozy naturalne i mineralne na trwałych użytkach zielonych?
- na jakie pierwiastki warto zwrócić uwagę, żeby cieszyć
się dobrym plonem?
- zalecenia dotyczące stosowania nawozów naturalnych
5. Portret bydła ras mięsnych
- limousine – sylwetka i najważniejsze parametry
6. Wieści ze świata
7. Intensywne żywienie opasów
- aspekty żywienia bydła opasowego
- przykładowe komponenty i dawki paszowe
8. Opas jałówek ras mięsnych
- opłacalność produkcji
- organizacja opasu i rozwiązania w budynkach inwentarskich
9. Praktyczne wiaty i schronienia dla bydła
- praktyczne rozwiązania naturalnych i sztucznych osłon
dla bydła mięsnego
- patenty z gospodarstw
10. Profesjonalny odchów buhaja rozpłodowego
- żywienie i utrzymanie buhajów
- kiedy buhaj jest nieprzydatny na rozpłodnika
11. Jak w ekologii dobrze zarabiać na wołowinie?
- dobór buhaja i kierunki hodowli
- dobry materiał sam się obroni
12. Opas bydła ras mięsnych
- przykład gospodarstwa z półotwartym budynkiem - utrzymanie, żywienie i obsługa stada
– doświadczenia hodowców

 
ROK WYDANIA 2020
NAKŁAD 5 000 egz.
OBJĘTOŚĆ ok. 40 str.
FORMA

A4

KONTAKT tel. 607 067 047, e.granos@topagrar.com.pl

Atlas chorób roślin rolniczych dla praktyków

Seria „Atlasów dla praktyków” cieszy się niesłabnącą popularnością. Świadczy o tym wyprzedanie całych nakładów i zapotrzebowanie na wznowienia. Stworzona w redakcji, już prawie 10 lat temu, innowacyjna forma, łączy w sobie diagnostykę, zalecenia zapobiegania i zwalczania, w tym skuteczne substancje czynne środków ochrony roślin, informacje wymagane przez integrowaną ochronę roślin oraz nowoczesne podejście do przekazywa- nia tych informacji w postaci infografiki. W trzecim wydaniu „Atlasu chorób” planujemy dodać kolejne, dotychczas nie omawiane choroby oraz rozszerzyć zakres prezentowanych informacji o diagnostykę mikroskopową, a także zaktualizować zalecenia zwalczania. Dzięki temu publikacja ta znajdzie nabywców także wśród osób, które mają poprzednie wydania.
 
ROK WYDANIA wiosna 2021 r.
NAKŁAD 10 000 egz.
OBJĘTOŚĆ ok. 372 str.
FORMAT

B5+, wielkość stron 165 mm × 235 mm, wielkość okładki 175 mm × 240 mm

KONTAKT tel. 501 385 336, m.wojciechowska@topagrar.com.pl
 

Katalog ciągników

Wybór dobrego traktora do gospodarstwa nie jest łatwy. Z szerokiej oferty producentów trudno wyselekcjonować ten jedyny model, szczególnie gdy każdy z nich ma bogatą listę wyposażenia opcjo- nalnego. Właśnie dlatego przygotowujemy kolejne wydanie „Katalogu ciągników”, w którym zaprezentujemy wszystkie dostępne na polskim rynku od 2021 i 2022 r. modele ciągników rolniczych. W naszym zestawieniu w przejrzysty sposób zaprezentujemy szczegółowy opis i wyjściową cenę każdego modelu o mocy powyżej 50 KM. W publikacji nie zabraknie również artykułów poradnikowych z zakresu zasad doboru ciągnika do gospodarstwa, dodatkowych opcji, w które warto wyposażyć traktor, gwarancji i serwisu ciągników oraz ofert finansowania zakupu.
 
ROK WYDANIA wrzesień 2021 (Agro Show 2021)
NAKŁAD 10 000 egz.
OBJĘTOŚĆ ok. 250 str.
FORMAT

A4

KONTAKT tel. 609 099 080, g.wisniewski@topagrar.com.pl

Nowoczesne obory dla krów i młodzieży

Decyzja o inwestycji w konkretną oborę i jej wyposażenie skutkuje na długie lata. Ponieważ nic nie soi w miejscu a ten kto się nie rozwija, po prostu cofa się, dlatego nie można sobie pozwolić na budowę nowego obiektu, który na starcie jest przestarzały, a nawet tylko nieco opóźniony. Skąd zatem czerpać wiedzę na temat tego co jest aktualne, co staje się przeżytkiem, i w którym kierunku dążyć będzie postęp? Pomocą w tym będzie najnowsza planowana publikacja przygo owywana przez redakcję „top agrar Polska”. Zaprezentujemy najnowsze rozwiązania w budowie i wyposażeniu obór i cielętników a także trendy w hodowli i utrzymaniu stada, których skutkiem będą wymagania odnośnie budynków i ich otoczenia.

 
ROK WYDANIA wrzesień 2021 r. (Agro Show 2021)
NAKŁAD 10 000 egz.
OBJĘTOŚĆ ok. 84 str.
FORMAT

A4

KONTAKT tel. 607 067 047, e.granos@topagrar.com.pl

Energia odnawialna - szansa dla rolnictwa

Boom na zieloną energię trwa w najlepsze. Niechybne kary za niespełnione normy klimatyczne oraz częściowo troska o środowisko i jakość powietrza pchają rządzących w różne programy wsparcia budowy nowych niezależnie od wielkości instalacji produkujących energię odnawialną. Z dotacji skorzystać może każdy, tzn. zarówno mieszkający na wsi właściciel domku jednorodzinnego jak i rolnicy – którzy jak mało kto mają niemal nieograniczony potencjał, zarówno w zakresie wykorzystania części swoich obiektów a nawet gruntów o słabszym potencjale. W naszej publikacji zgłębiamy wiedzę, zarówno z zakresu technologii produkcji prądu w modułach fotowoltaicznych jaki i w silnikach zasilanych biogazem. Ponadto zaprezentujemy doświadczenia rolników z produkcją energii odnawialnej i analizy finansowe i prawne ekspertów.

 
ROK WYDANIA kwiecień 2021 r.
NAKŁAD 20 tys. egz., z czego 15 tys. wrzutka dla prenumeratorów z gospodarstw pow. 30 ha
OBJĘTOŚĆ ok. 48 str.
FORMAT

A4

KONTAKT tel. 501 385 336, m.wojciechowska@topagrar.com.pl
 

Rozród i żywienie świń nowoczesnej genetyki

Opłacalność chowu trzody chlewnej zależy w największym stopniu od optymalnego wykorzystania potencjału rozrodczego loch stada podstawowego, w tym od liczby miotów oraz od liczebności odchowywanych prosiąt. Dlatego przygotowujemy specjalnie dla hodowców i producentów świń, a także lekarzy weterynarii wydanie Poradnika eksperta: „Rozród i żywienie świń nowoczesnej genetyki”, w którym szczegółowo opiszemy wszystkie najważniejsze zagadnienia z uwzględnieniem optymalnego żywienia. Zaprezentujemy w jaki sposób zadbać o przygotowanie loszek i knurków hodowlanych do rozrodu, a także czym się kierować przy wyborze genetyki loch stada podstawowego oraz doboru samców do rozrodu. W publikacji nie zabraknie także artykułów poradnikowych z zakresu biotechnologii rozrodu, w tym konfekcjonowania nasienia oraz nowoczesnych i efektywnych metod inseminacji.

 
ROK WYDANIA maj 2021 r.
NAKŁAD 10 000 egz.
OBJĘTOŚĆ ok. 84 str.
FORMAT

A4

KONTAKT tel. 607 067 047, e.granos@topagrar.com.pl

Żyzność gleby i bioróżnorodność

Reforma WPR wymusza na rolnikach większy nacisk na zachowanie bioróżnorodności. Z drugiej strony przemyślane spełnianie nowych wymogów unijnych może sprzyjać poprawie żyzności gleby. Jednak dla rolnika równie ważny jest aspekt ekonomiczny. Jak zatem połączyć spełnianie wymagań, dbanie o środowisko i bioróżnorodność oraz opłacalną produkcję? Podpowiemy jak to zrobić w serii artykułów, które traktować będą m.in. o budowaniu próchnicy glebowej, zwiększaniu retencji wodnej gleb, uprawie międzyplonów i poplonów, nawożeniu mineralnym i naturalnym w systemach uproszczonych, roli wapna w utrzymaniu żyzności gleb, konserwujących systemach uprawy, płodozmianie w ujęciu agrotechnicznym i ekonomicznym a także o racjonalnej gospodarce intensywnej.

 
ROK WYDANIA czerwiec 2021 r.
NAKŁAD 10 000 egz.
OBJĘTOŚĆ 0k. 104 str.
FORMAT

A4

KONTAKT tel. 501 385 336, m.wojciechowska@topagrar.com.pl

 

UKAZAŁY SIĘ:

Kukurydza – agrotechniczny przewodnik polowy wg faz rozwojowych

Tematy

• Przed siewem – Stanowisko, gleba, zasobność, pH
• Przed siewem – Wymagania pokarmowe i nawożenie przedsiewne
• Przed siewem – Dobór odmian – FAO
• Przed siewem – Dobór odmiany do stanowiska
• Przed siewem – Zaprawy grzybobójcze
• Przed siewem – Nawożenie przedsiewne

• Siew – Terminy siewu kukurydzy
• Siew – Możliwość siewów opóźnionych
• Siew – Obsada na różne stanowiska
• Siew – Głębokość siewu

• BBCH 00-09 kiełkowanie – Przedwschodowe zwalczanie chwastów
• BBCH 00-09 kiełkowanie – Uwaga na szkodniki glebowe (rolnice, pędraki, drutowce)

• BBCH 11–19 rozwój liści – Powschodowe zwalczanie chwastów
• BBCH 11–19 rozwój liści – Monitoring szkodników pierwszych liści
• BBCH 11–19 rozwój liści – Pogłówne nawożenie azotem
• BBCH 11–19 rozwój liści – Wiosenne stosowanie potasu, siarki i magnezu
• BBCH 11–19 rozwój liści – Wiosenna korekta zachwaszczenia
• BBCH 11–19 rozwój liści – Nawożenie dolistne makro i mikroelementami

• BBCH 31–39 wydłużanie źdźbła – Zwalczanie szkodników
• BBCH 31–39 wydłużanie źdźbła – Choroby okresu wydłużania źdźbła

• BBCH 51–59 rozwój wiechy i kłoszenie – Monitoring omacnicy
• BBCH 51–59 rozwój wiechy i kłoszenie – Monitoring stonki
• BBCH 51–59 rozwój wiechy i kłoszenie – Monitoring chorób
• BBCH 51–59 rozwój wiechy i kłoszenie – Zwalczanie omacnicy
• BBCH 51–59 rozwój wiechy i kłoszenie – Zwalczanie stonki kukurydzianej
• BBCH 51–59 rozwój wiechy i kłoszenie – Zwalczanie chorób grzybowych

• BBCH 61–69 kwitnienie – Choroby grzybowe okresu kwitnienia
• BBCH 61–69 kwitnienie – Szkodniki okresu kwitnienia

• BBCH 71–79 rozwój ziarniaków – Choroby okresu rozwoju ziarniaków
• BBCH 71–79 rozwój ziarniaków – Szkodniki okresu rozwoju ziarniaków
• BBCH 71–79 rozwój ziarniaków – Określanie terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę

• BBCH 81–89 dojrzewanie – Zbiór kukurydzy na kiszonkę
• BBCH 81–89 dojrzewanie – Zbiór odmian flint na ziarno
• BBCH 81–89 dojrzewanie – Zbiór odmian dent na ziarno

• Magazynowanie – Parametry ziarna do magazynowania
• Magazynowanie – Szkodniki magazynowe kukurydzy

 
ROK WYDANIA 2020
NAKŁAD 10 000 egz.
OBJĘTOŚĆ ok. 160 str.
FORMA

oprawiona w tzw. sprężynkę: oprawa lakierowana (na wzór Rzepak – przewodnik polowy wydanego przez redakcję „top agrar Polska”)

KONTAKT tel. 501 385 336, m.wojciechowska@topagrar.com.pl

Pszenica ozima – przewodnik polowy

Tematy

 • zasady przygotowania gleby po różnych przedplonach i na różnych stanowiskach;
 • potrzeby pokarmowe pszenicy i nawożenie przedsiewne;
 • obsada i dobór odmian do stanowiska;
 • terminy siewu w różnych rejonach kraju;
 • możliwość siewów opóźnionych;
 • jesienne zabiegi zwalczania chwastów;
 • określanie potrzeby jesiennej ochrony przed szkodnikami i chorobami;
 • jesienne stosowanie mikroelementów;
 • wiosenne nawożenie potasem i magnezem;
 • wiosenne nawożenie azotem i podział dawki składnika na różnych stanowiskach i w różnej kondycji łanu;
 • wiosenna korekta zachwaszczenia;
 • wiosenne zabiegi stosowania fungicydów z decyzją o wyborze strategii ochrony;
 • strategia regulacji pokroju łanu – od zabiegów dokrzewiania przez skracanie pierwszych międzywęźli aż do skracania dokłosia;
 • wiosenne zwalczanie szkodników;
 • wiosenne stosowanie mikroelementów;
 • wyznaczanie terminu zbioru i ewentualności dosuszania na pniu;
 • zbiór i parametry jakościowe.
 
ROK WYDANIA 2019
NAKŁAD 10 000 egz.
OBJĘTOŚĆ 160 str.
FORMA

oprawiona w tzw. sprężynkę: oprawa lakierowana (na wzór Rzepak – przewodnik polowy wydanego przez redakcję „top agrar Polska”)

KONTAKT tel. 501 385 336, m.wojciechowska@topagrar.com.pl

Rolnictwo precyzyjne od A do Z

Tematy

 • działanie systemów sterowania satelitarnego;
 • oferta producentów systemów prowadzenia maszyn i systemów telematycznych;
 • wykorzystanie możliwości systemów satelitarnych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • dobór systemu prowadzenia maszyny;
 • komunikacja ISOBUS – maszyna steruje ciągnikiem;
 • przykłady gospodarstw korzystających z systemów rolnictwa precyzyjnego.
 
ROK WYDANIA 2019
NAKŁAD 10 000 egz.
OBJĘTOŚĆ 120 str.
FORMA oprawa miękka, lakierowana (typowe nasze wydanie EXTRA), A4
KONTAKT tel. 609 099 080, g.wisniewski@topagrar.com.pl

Katalog testów

Tematy

 • testy ciągników;
 • testy maszyn rolniczych.
 
ROK WYDANIA 2018
NAKŁAD 10 000 egz.
OBJĘTOŚĆ 150 str.
FORMA oprawa miękka, lakierowana (typowe nasze wydanie EXTRA), A4
KONTAKT tel. 609 099 080, g.wisniewski@topagrar.com.pl

Atlas chorób świń

Tematy

 • omówienie najważniejszych jednostek chorobowych świń;
 • setki unikatowych zdjęć objawów chorób;
 • opis możliwości diagnostycznych;
 • informacje o prawidłowym badani i próbkobraniu;
 • omówienie właściwego postępowania.
 
ROK WYDANIA 2019
NAKŁAD 10 000 egz.
OBJĘTOŚĆ 300 str.
FORMA

oprawa twarda, lakierowana (na wzór dotychczasowych Atlasów wydanych przez redakcję „top agrar Polska”), B5

KONTAKT tel. 501 369 420, e.granos@topagrar.com.pl

Szkody Łowieckie

Tematy

 • zmiany w Prawie łowieckim, aktualny stan;
 • dekalog prawidłowego zgłoszenia szkód łowieckich;
 • seria pytań i odpowiedzi nt. szacowania szkód, współpracy z kołami;
 • szacowanie szkody punkt po punkcie;
 • wypełnione wzory protokołów zgłoszenia szkody;
 • ogradzanie pól;
 • kalkulacja otworzenia użytków zielonych;
 • kto płaci za szkody wyrządzany przez dany gatunek zwierzyny?
NAKŁAD 5 000 egz.
OBJĘTOŚĆ 32 str.
FORMAT A4
KONTAKT tel. 501 369 420, e.granos@topagrar.com.pl
 

Rozród bydła

Tematy

 • regulacja cyklu płciowego;
 • prawidłowa inseminacja krów krok po kroku;
 • badania w kierunku cielności – jak i kiedy;
 • strategia działania dla dobrej płodności;
 • obserwacje rui – jak robić to dobrze.
 
ROK WYDANIA 2018
AUTORZY dr Ariane Boldt, dr Anne-Rose Fischer, dr Jana Harms, dr Erwin Hasenpusch, dr Ulrich Janowitz, dr Markus Jung, dr Claus Leiding, dr Claudia Zernick, prof. Anke Römer, Lutz Rothe i in.
OBJĘTOŚĆ 100 str.
FORMA oprawa miękka, format A5

Atlas chwastów dla praktyków

Tematy

 • omówienie ponad 120 najważniejszych gatunków chwastów polnych i łąkowych;
 • informacje o możliwości chemicznego zwalczania, niedostępne w innych tego typu publikacjach;
 • skuteczne dawki herbicydów, często niższe niż w oficjalnych etykietach;
 • unikalną graficzną formę przedstawienia rozwoju i cech chwastów;
 • setki zdjęć chwastów – od siewki do dojrzałości.
 
ROK WYDANIA 2018
AUTORZY Tomasz Czubiński, Adam Paradowski
OBJĘTOŚĆ 328 str.
FORMA książka w oprawie twardej, format B5
 

Rzepak – przewodnik polowy

Spis treści

 • nowatorska forma wydania;
 • gruby mocny papier, odporny na zniszczenie;
 • możliwy do zabrania do ciągnika i na pole;
 • przedstawienie agrotechniki w postaci;
 • kalendarza agrotechnicznego;
 • łatwanawigacja;
 • obfitość zdjęć, grafik i rysunków.
AUTORZY Janusz Biernacki, Tomasz Czubiński, Jacek Daleszyński, Adam Paradowski, dr Maria Walerowska
ROK WYDANIA 2018
OBJĘTOŚĆ 148 stron
FORMA 210 × 170 mm, twardy kredowy papier 210 g/m2, oprawa na sprężynce
 

Od warchlaka do tucznika

Wydanie specjalne dla lekarzy weterynarii na Międzynarodową Konferencję Naukową w Puławach

Spis treści

Praktyczny praktyczny poradnik, jak postępować z prosiętami od momentu odsadzenia od lochy do końca tuczu;

 • jak przygotować prosięta do odsadzenia i przeniesienia do odchowalni;
 • przygotowanie odchowalni na przyjęcie prosiąt;
 • narzędzia niezbędne w odchowalni i tuczarni;
 • jak uniknąć choroby obrzękowej i stymulować adaptację prosiąt w odchowalni;
 • żywienie prosiąt w odchowalni; - prawidłowa wentylacja gwarancją zdrowia świń;
 • szczepienia profilaktyczne prosiąt do 30 kg masy ciała; - jak sprawnie zasiedlić tuczarnię;
 • żywienie tuczników dwu i wielofazowe;
 • żywienie na mokro – koszty inwestycji a możliwości oszczędności;
 • szczepienia profilaktyczne tuczników;
 • przygotowanie tuczników do sprzedaży – jak uzyskać najlepszą cenę;
 • mycie i dezynfekcja chlewni po skończonym tuczu;
 • choroby układy pokarmowego warchlaków i tuczników;
 • choroby układu oddechowego warchlaków i tuczników.
NAKŁAD 2 000 egz.
OBJĘTOŚĆ 56 str.
FORMAT A4