Wydania tematyczne – miejsce na Twoją reklamę

Ziemniaki – Odmiany, Agrotechnika, Ochrona

Tematy

• Prognozy rynkowe – organizacja rynku i potencjał jego wzrostu – perspektywy;
• Opłacalność uprawy bardzo wczesnych ziemniaków pod agrowłókniną;
• Współrzędne, doglebowe nawożenie ziemniaków;
• Jaka forma azotu najlepsza pod ziemniaki?;
• Strategia nawożenia dolistnego ziemniaków;
• Jak długo chroni zaprawa?;
• Strategia wczesnego i wtórnego odchwaszczania ziemniaków;
• Jak dobrze podkiełkować ziemniaki? 9. W co warto doposażyć sadzarkę?

 
ROK WYDANIA 2020
NAKŁAD 5 000 egz.
OBJĘTOŚĆ 52 str.
FORMAT

A4

KONTAKT tel. 501 385 336, m.wojciechowska@topagrar.com.pl

Bydło mięsne

Tematy

• Aktualne problemy na rynku wołowiny
- sytuacja na rynku (prognozy) – umowa Mercosur2. Zmiany po aferze leżakowej
- wywiad z Jackiem Zarzeckim – prezesem PZHiPBM - opinia o projektach ustaw

• Ceny bydła czystorasowego
- porównanie 6 ras
- ceny odsadków poszczególnych lat

• Opłacalność produkcji jałówek i wolców
- popyt na rynku
- efektywna produkcja mięsa z jałówek i wolców

• Mała hodowla herefordów na Podlasiu (sprzedaż odsadków)
- przykład gospodarstwa utrzymującego bydło rasy hereford - hodowla ekstensywna

• Compakt TMR dla bydła mięsnego
- ciekawy sposób na żywienie byków
- homogenny TMR dzięki większej wilgotności mieszanki

• Bydło mięsne w Nowej Zelandii
- lekkie bydło do uboju
- hodowla w kierunku dobrego wykorzystania pastwiska

• Pastwisko dla bydła mięsnego w intensywnym tuszu
- gatunki traw i mieszanki, na które warto postawić

• Portret rasy – higland cattle 10. Bezpieczny przepęd
- przykłady bezpiecznych wygrodzeń dla bydła

• Salersy z Francji
- przykład gospodarstwa ze sprzedażą bezpośrednią

• Hodowla bydła rasy Charolaise
- produkcja ekstensywna bydła mięsnego - przykład opasu jałówek

 
ROK WYDANIA 2020
NAKŁAD 5 000 egz.
OBJĘTOŚĆ ok. 40 str.
FORMA

A4

KONTAKT tel. 607 067 047, e.granos@topagrar.com.pl

Kukurydza – agrotechniczny przewodnik polowy wg faz rozwojowych

Tematy

• Przed siewem – Stanowisko, gleba, zasobność, pH
• Przed siewem – Wymagania pokarmowe i nawożenie przedsiewne
• Przed siewem – Dobór odmian – FAO
• Przed siewem – Dobór odmiany do stanowiska
• Przed siewem – Zaprawy grzybobójcze
• Przed siewem – Nawożenie przedsiewne

• Siew – Terminy siewu kukurydzy
• Siew – Możliwość siewów opóźnionych
• Siew – Obsada na różne stanowiska
• Siew – Głębokość siewu

• BBCH 00-09 kiełkowanie – Przedwschodowe zwalczanie chwastów
• BBCH 00-09 kiełkowanie – Uwaga na szkodniki glebowe (rolnice, pędraki, drutowce)

• BBCH 11–19 rozwój liści – Powschodowe zwalczanie chwastów
• BBCH 11–19 rozwój liści – Monitoring szkodników pierwszych liści
• BBCH 11–19 rozwój liści – Pogłówne nawożenie azotem
• BBCH 11–19 rozwój liści – Wiosenne stosowanie potasu, siarki i magnezu
• BBCH 11–19 rozwój liści – Wiosenna korekta zachwaszczenia
• BBCH 11–19 rozwój liści – Nawożenie dolistne makro i mikroelementami

• BBCH 31–39 wydłużanie źdźbła – Zwalczanie szkodników
• BBCH 31–39 wydłużanie źdźbła – Choroby okresu wydłużania źdźbła

• BBCH 51–59 rozwój wiechy i kłoszenie – Monitoring omacnicy
• BBCH 51–59 rozwój wiechy i kłoszenie – Monitoring stonki
• BBCH 51–59 rozwój wiechy i kłoszenie – Monitoring chorób
• BBCH 51–59 rozwój wiechy i kłoszenie – Zwalczanie omacnicy
• BBCH 51–59 rozwój wiechy i kłoszenie – Zwalczanie stonki kukurydzianej
• BBCH 51–59 rozwój wiechy i kłoszenie – Zwalczanie chorób grzybowych

• BBCH 61–69 kwitnienie – Choroby grzybowe okresu kwitnienia
• BBCH 61–69 kwitnienie – Szkodniki okresu kwitnienia

• BBCH 71–79 rozwój ziarniaków – Choroby okresu rozwoju ziarniaków
• BBCH 71–79 rozwój ziarniaków – Szkodniki okresu rozwoju ziarniaków
• BBCH 71–79 rozwój ziarniaków – Określanie terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę

• BBCH 81–89 dojrzewanie – Zbiór kukurydzy na kiszonkę
• BBCH 81–89 dojrzewanie – Zbiór odmian flint na ziarno
• BBCH 81–89 dojrzewanie – Zbiór odmian dent na ziarno

• Magazynowanie – Parametry ziarna do magazynowania
• Magazynowanie – Szkodniki magazynowe kukurydzy

 
ROK WYDANIA 2020
NAKŁAD 10 000 egz.
OBJĘTOŚĆ ok. 160 str.
FORMA

oprawiona w tzw. sprężynkę: oprawa lakierowana (na wzór Rzepak – przewodnik polowy wydanego przez redakcję „top agrar Polska”)

KONTAKT tel. 501 385 336, m.wojciechowska@topagrar.com.pl

Pszenica ozima – przewodnik polowy

Tematy

 • zasady przygotowania gleby po różnych przedplonach i na różnych stanowiskach;
 • potrzeby pokarmowe pszenicy i nawożenie przedsiewne;
 • obsada i dobór odmian do stanowiska;
 • terminy siewu w różnych rejonach kraju;
 • możliwość siewów opóźnionych;
 • jesienne zabiegi zwalczania chwastów;
 • określanie potrzeby jesiennej ochrony przed szkodnikami i chorobami;
 • jesienne stosowanie mikroelementów;
 • wiosenne nawożenie potasem i magnezem;
 • wiosenne nawożenie azotem i podział dawki składnika na różnych stanowiskach i w różnej kondycji łanu;
 • wiosenna korekta zachwaszczenia;
 • wiosenne zabiegi stosowania fungicydów z decyzją o wyborze strategii ochrony;
 • strategia regulacji pokroju łanu – od zabiegów dokrzewiania przez skracanie pierwszych międzywęźli aż do skracania dokłosia;
 • wiosenne zwalczanie szkodników;
 • wiosenne stosowanie mikroelementów;
 • wyznaczanie terminu zbioru i ewentualności dosuszania na pniu;
 • zbiór i parametry jakościowe.
 
ROK WYDANIA 2019
NAKŁAD 10 000 egz.
OBJĘTOŚĆ 160 str.
FORMA

oprawiona w tzw. sprężynkę: oprawa lakierowana (na wzór Rzepak – przewodnik polowy wydanego przez redakcję „top agrar Polska”)

KONTAKT tel. 501 385 336, m.wojciechowska@topagrar.com.pl

Rolnictwo precyzyjne od A do Z

Tematy

 • działanie systemów sterowania satelitarnego;
 • oferta producentów systemów prowadzenia maszyn i systemów telematycznych;
 • wykorzystanie możliwości systemów satelitarnych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • dobór systemu prowadzenia maszyny;
 • komunikacja ISOBUS – maszyna steruje ciągnikiem;
 • przykłady gospodarstw korzystających z systemów rolnictwa precyzyjnego.
 
ROK WYDANIA 2019
NAKŁAD 10 000 egz.
OBJĘTOŚĆ 120 str.
FORMA oprawa miękka, lakierowana (typowe nasze wydanie EXTRA), A4
KONTAKT tel. 609 099 080, g.wisniewski@topagrar.com.pl

Katalog testów

Tematy

 • testy ciągników;
 • testy maszyn rolniczych.
 
ROK WYDANIA 2018
NAKŁAD 10 000 egz.
OBJĘTOŚĆ 150 str.
FORMA oprawa miękka, lakierowana (typowe nasze wydanie EXTRA), A4
KONTAKT tel. 609 099 080, g.wisniewski@topagrar.com.pl

Atlas chorób świń

Tematy

 • omówienie najważniejszych jednostek chorobowych świń;
 • setki unikatowych zdjęć objawów chorób;
 • opis możliwości diagnostycznych;
 • informacje o prawidłowym badani i próbkobraniu;
 • omówienie właściwego postępowania.
 
ROK WYDANIA 2019
NAKŁAD 10 000 egz.
OBJĘTOŚĆ 300 str.
FORMA

oprawa twarda, lakierowana (na wzór dotychczasowych Atlasów wydanych przez redakcję „top agrar Polska”), B5

KONTAKT tel. 501 369 420, e.granos@topagrar.com.pl

Szkody Łowieckie

Tematy

 • zmiany w Prawie łowieckim, aktualny stan;
 • dekalog prawidłowego zgłoszenia szkód łowieckich;
 • seria pytań i odpowiedzi nt. szacowania szkód, współpracy z kołami;
 • szacowanie szkody punkt po punkcie;
 • wypełnione wzory protokołów zgłoszenia szkody;
 • ogradzanie pól;
 • kalkulacja otworzenia użytków zielonych;
 • kto płaci za szkody wyrządzany przez dany gatunek zwierzyny?
NAKŁAD 5 000 egz.
OBJĘTOŚĆ 32 str.
FORMAT A4
KONTAKT tel. 501 369 420, e.granos@topagrar.com.pl
 

Rozród bydła

Tematy

 • regulacja cyklu płciowego;
 • prawidłowa inseminacja krów krok po kroku;
 • badania w kierunku cielności – jak i kiedy;
 • strategia działania dla dobrej płodności;
 • obserwacje rui – jak robić to dobrze.
 
ROK WYDANIA 2018
AUTORZY dr Ariane Boldt, dr Anne-Rose Fischer, dr Jana Harms, dr Erwin Hasenpusch, dr Ulrich Janowitz, dr Markus Jung, dr Claus Leiding, dr Claudia Zernick, prof. Anke Römer, Lutz Rothe i in.
OBJĘTOŚĆ 100 str.
FORMA oprawa miękka, format A5

Atlas chwastów dla praktyków

Tematy

 • omówienie ponad 120 najważniejszych gatunków chwastów polnych i łąkowych;
 • informacje o możliwości chemicznego zwalczania, niedostępne w innych tego typu publikacjach;
 • skuteczne dawki herbicydów, często niższe niż w oficjalnych etykietach;
 • unikalną graficzną formę przedstawienia rozwoju i cech chwastów;
 • setki zdjęć chwastów – od siewki do dojrzałości.
 
ROK WYDANIA 2018
AUTORZY Tomasz Czubiński, Adam Paradowski
OBJĘTOŚĆ 328 str.
FORMA książka w oprawie twardej, format B5
 

Rzepak – przewodnik polowy

Spis treści

 • nowatorska forma wydania;
 • gruby mocny papier, odporny na zniszczenie;
 • możliwy do zabrania do ciągnika i na pole;
 • przedstawienie agrotechniki w postaci;
 • kalendarza agrotechnicznego;
 • łatwanawigacja;
 • obfitość zdjęć, grafik i rysunków.
AUTORZY Janusz Biernacki, Tomasz Czubiński, Jacek Daleszyński, Adam Paradowski, dr Maria Walerowska
ROK WYDANIA 2018
OBJĘTOŚĆ 148 stron
FORMA 210 × 170 mm, twardy kredowy papier 210 g/m2, oprawa na sprężynce
 

Od warchlaka do tucznika

Wydanie specjalne dla lekarzy weterynarii na Międzynarodową Konferencję Naukową w Puławach

Spis treści

Praktyczny praktyczny poradnik, jak postępować z prosiętami od momentu odsadzenia od lochy do końca tuczu;

 • jak przygotować prosięta do odsadzenia i przeniesienia do odchowalni;
 • przygotowanie odchowalni na przyjęcie prosiąt;
 • narzędzia niezbędne w odchowalni i tuczarni;
 • jak uniknąć choroby obrzękowej i stymulować adaptację prosiąt w odchowalni;
 • żywienie prosiąt w odchowalni; - prawidłowa wentylacja gwarancją zdrowia świń;
 • szczepienia profilaktyczne prosiąt do 30 kg masy ciała; - jak sprawnie zasiedlić tuczarnię;
 • żywienie tuczników dwu i wielofazowe;
 • żywienie na mokro – koszty inwestycji a możliwości oszczędności;
 • szczepienia profilaktyczne tuczników;
 • przygotowanie tuczników do sprzedaży – jak uzyskać najlepszą cenę;
 • mycie i dezynfekcja chlewni po skończonym tuczu;
 • choroby układy pokarmowego warchlaków i tuczników;
 • choroby układu oddechowego warchlaków i tuczników.
NAKŁAD 2 000 egz.
OBJĘTOŚĆ 56 str.
FORMAT A4